مدیر وب سایت:

​فارغ التحصیل مترجمی زبان  انگلیسی

مترجم  کتب روانشناسی و مدیریت و متون علوم انسانی

مترجم یکی از موسسات پژوهشی و تحقیقاتی خصوصی

ترجمه دانشجویی و پژوهشی


رشته های تخصصی تحت پوشش ترجمه دانشجویی و پژوهشی:روانشناسی، مدیریت و رشته های مرتبط، علوم اجتماعی، جامعه شناسی،


مردم شناسی، علوم تربیتی، مددکاری اجتماعی، جهانگردی، کارآفرینی،


تاریخ و  کتابداری.  


ترجمه دانشجویی ارزان

ترجمه خوب صفحه ای 5000 تومان

ترجمه عالی صفحه ای7000 تومان


پیشنهاد ویژه گروه ترجمه سایت:

دوستان عزیز می توانند هزینه ترجمه را به جای پرداخت یکجا، در 2 

بخش بپردازند.

  
در ضمن پروژه ی ترجمه شده در برابر مشاهده ی عدم  ترجمه ی بخش


هایی از متن گارنتی دو روزه دارد.آمارگیر وبلاگ