کارگاه مهارتهای ده گانه زندگی


کارگاه مهارتهای ده گانه زندگی مدرسین دکتر مهرنوش هدایتی و دکتر اسماعیل ناصری تاریخ شروع دوره 96/2/18 مدت زمان دوره 40ساعت روزهای دوشنبه ازساعت 9تا13 مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی
انتشار در تاریخ 4 فروردین 1396آمارگیر وبلاگ